LAYİHƏLƏNDİRMƏ

LAYİHƏLƏNDİRMƏ


ü XAM  NEFTİN  EMALI  ÜÇÜN  MİNİ  ZAVODUN  LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

ü BİTUMUN  İSTEHSALI  ÜÇÜN  MİNİ  ZAVODUM  LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

 ü YAŞAY MƏNTƏQƏLƏRİNDƏ  QAZ  XƏTLLƏRİNİN  LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

 ü FƏRDİ  EVLLƏR  ÜÇÜN   KOMERSİYA  OBYEKTLƏRİNDƏ  QAZ  XƏTLƏRİNİN  LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

ü QAZ  TƏCHİZATI  SİSTEMİNİN  LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

ü QAZ  DOLDURMA  STANSİYALARIN  LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

ü AVTOMOBİL  YANACAQ  DOLDURMA  STANSİYALARIN  LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

ü MAYE  QAZ  AVTOMOBİL  YANACAQ  DOLDURMA  STANSİYALARIN  LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

ü MAYE  PROPAN-BUTAN  QAZ  DOLDURMA  STANSİYALARIN  LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

Son təkliflər alın

Ən son təkliflərimizdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə bizə abunə ola bilərsiniz.

tərəfdaşlar